فرم درخواست خدمات پس از فروش بنیان صنعت تدبیر یکتا

جهت درخواست تعمیرات تجهیزات الکترونیکی و خدمات پس از فروش شرکت بنیان صنعت تدبیر یکتا فرم زیر را تکمیل نمایید.

نوع درخواست*